Η σειρά του περιοδικού της Ερευνητικής Στοάς Quatuor Coronati νο. 2076 (UGLE) αποτελεί μέρος του εξειδικευμένου τεκτονικού υλικού του Ινστιτούτου.