Ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος είναι ο πλουσιότερος σε ύλη παγκοσμίως. Το Ινστιτούτο και Έλληνες μελετητές συνεισφέρουν στην έκδοση του περιοδικού Ερεδώμ (ελληνική έκδοση).