Πίνακας του Τέκτονος ζωγράφου Thierry Cousin με τίτλο "Vers la Lumière" , που κοσμεί την αίθουσα συνεδριάσεων του Τεκτονικού Ινστιτούτου.