Άποψη της αίθουσας συνεδριάσεων και της βιβλιοθήκης των Τυπικών.