Μεταξύ των κειμηλίων του Ινστιτούτου, συγκαταλέγεται το πρωτότυπο Ιδρυτικό Καταστατικό της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του 1867 με το πορτραίτο του πρώτου Μεγάλου Διδασκάλου της, Δημητρίου Ροδοκανάκη.