Μεταξύ των ειδικών βιβλίων του Ινστιτούτου βρίσκονται τα Ναϊτικά συγγράμματα των Henri de Curzon, Maillard de Chambure, Fabré-Palaprat και τα πρακτικά του Συνεδρίου του Wilhelmsbad.