Επίσημα εγκαίνια

Τα επίσημα εγκαίνια του Ινστιτούτου έλαβαν χώρα στην έδρα μας την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 !

more