Σεμινάριο #1

Το Ελληνικό Τεκτονικό Τυπικό 1863-2019

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ο κύκλος Σεμιναρίων του Ινστιτούτου που ξεκινάει το φθινόπωρο του 2109 θα αποτελείται από ειδικές ομιλίες που ξεπερνούν σε περιεχόμενο και ακρίβεια τα γνωστά "τεμάχια εργασίας" και δεν περιορίζονται δογματικά από βαθμούς και δικαιοδοσίες. Γίνονται από ειδικούς τεκτονολόγους ενίοτε με τη βοήθεια ψηφιακών εικόνων ή άλλου υλικού και θα ακολουθεί διάλογος και ερωτήσεις-απαντήσεις.

Tην Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 έλαβε χώρα το πρώτο Σεμινάριο στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του Ινστιτούτου.

Ο Εισηγητής Λ. Λεφάκης παρουσίασε άγνωστες πτυχές της ιστορίας του Τυπικού μας διορθώνοντας πολλά ιστορικά λάθη. Μια πολύτιμη γνώση γιά όλους τους τέκτονες.