Δ.Δ. του Le Forestier

To ETI έχει τη χαρά να ανακοινώσει ότι στις αρχές του 2020 θα κυκλοφορήσει στην ελληνική γλώσσα η Διδακτορική Διατριβή του René Le Forestier με τίτλο "Τα Πιο Μυστικά Μυστήρια των Επιγενομένων Βαθμών του Τεκτονισμού Αποκεκαλυμμένα".

Πρόκειται για την παλαιότερη σωζόμενη ανάλυση ενός τεκτονικού τυπικού, επτά (7) "επιγενομένων" βαθμών, όπως αυτό αποτυπώθηκε και κυκλοφόρησε κατ'αρχάς περί το έτος 1766 στη γαλλική γλώσσα, σχολιασμένο σε μια διαχρονικής αξίας εισαγωγή από το συγγραφέα René Le Forestier, το έτος 1913. Παρόλο τον περίεργο και εν μέρει αποπροσανατολιστικό τίτλο του, πρόκειται για ένα θεμελιώδες έργο για την κατανόηση αφενός της ιστορίας των απαρχών του Ελευθεροτεκτονισμού στην Αγγλία και την ηπειρωτική Ευρώπη, αφετέρου της προέλευσης όλων των "high degrees".

Ο βιβλιογραφικός κατάλογος Dorbon, ανέφερε εν έτει 1932, για το παρόν έργο του Le Forestier: "ήδη πολύ σπάνιο, αυτό το βιβλίο περιέχει όχι μόνο την ανατύπωση του βιβλίου του Berage (το οποίο μάλιστα ο Wolfstieg το αποδίδει στον Karl Friedrich Köppen ενώ, σύμφωνα με τον κ. Le Forestier, o τελευταίος δεν ήταν παρά ο εκδότης) αλλά και μια πολύ εμπεριστατωμένη εισαγωγή 65 σελίδων "Ιστορία της προελεύσεως του Ελευθεροτεκτονισμού" και 8 σχέδια εκτός κειμένου"...

Αν και ο Nicolai κάνει μνεία για επιγενόμενους βαθμούς πριν το 1700, ως ο παλαιότερος επιγενόμενος βαθμός που αναφέρεται από τον καθηγητή R. Péter είναι o βαθμός του Σκώτου Διδάσκαλου (Scots Master), ως λειτουργών στην Αγγλία, σημερινός "Τέλειος Διδάσκαλος", εν έτει 1730. Επίσης πριν το 1732 λειτουργούσε στην Αγγλία ένας τεκτονικός τύπος Harodim. Στη βορειοανατολική Αγγλία πριν το 1733 λειτουργούν Στοές με πέντε (5) βαθμούς. Το 1737 βρίσκουμε στο Παρίσι το παλιότερο γαλλικό τυπικό καλούμενο "Hérault", που αν και ενός βαθμού, έχει στοιχεία από πλείστα επιγενόμενα τυπικά. Κατά πάσα πιθανότητα το 1740 λειτουργεί στο Λονδίνο ένας τύπος του "Bouillon", ίσως έξι βαθμών. Το 1744 δημοσιεύονται στο Παρίσι τα τυπικά 4 βαθμών στο ανώνυμο έργο "Le Parfait Maçon". Ο 4ος βαθμός είναι αυτός του Σκώτου Διδασκάλου. Πριν το 1750 φέρεται να λειτουργεί στην Αγγλία ένα σύστημα Harodim με δύο βαθμούς, τον Heredom of Kilwinning και το Order of the Rosy Cross, ενώ μετά το 1754 (και σίγουρα πριν το 1767) εμφανίζεται στη Σκωτία το Royal Order of Scotland όταν στο Παρίσι λειτουργεί από το 1756 ένα οργανωμένο σύστημα με επιγενόμενους βαθμούς αποκαλούμενο "Συμβούλιο των Αυτοκρατόρων Ανατολής και Δύσεως", ενώ, όπως θα δούμε στο βιβλίο του συγγραφέα Le Forestier, το 1758 ένα ανταγωνιστικό συμβούλιο δημιουργείται στην ίδια πόλη με την επωνυμία "Συμβούλιο των Αυτοκρατόρων Ανατολής και Δύσης". Οι Steel-Maret αναφέρουν ένα σύστημα 25 βαθμών στη Λυών και ένα σύστημα 21 βαθμών στο Μetz, αμφότερα εν έτει 1761 (...)