Τα Πιο Μυστικά Μυστήρια των Επιγενομένων Βαθμών του Τεκτονισμού Αποκεκαλυμμένα

Στις αρχές του 2020 θα κυκλοφορήσει στην ελληνική γλώσσα η Διδακτορική Διατριβή του René Le Forestier με τίτλο "Τα Πιο Μυστικά Μυστήρια των Επιγενομένων Βαθμών του Τεκτονισμού Αποκεκαλυμμένα".

Πρόκειται για την παλαιότερη σωζόμενη ανάλυση ενός τεκτονικού τυπικού, επτά (7) "επιγενομένων" βαθμών, όπως αυτό αποτυπώθηκε και κυκλοφόρησε κατ'αρχάς περί το έτος 1766 στη γαλλική γλώσσα, σχολιασμένο σε μια διαχρονικής αξίας εισαγωγή από το συγγραφέα René Le Forestier, το έτος 1913. Παρόλο τον περίεργο και εν μέρει αποπροσανατολιστικό τίτλο του, πρόκειται για ένα θεμελιώδες έργο για την κατανόηση αφενός της ιστορίας των απαρχών του Ελευθεροτεκτονισμού στην Αγγλία και την ηπειρωτική Ευρώπη, αφετέρου της προέλευσης όλων των "high degrees".