Το Τάγμα των Ελευθεροτεκτόνων Προδωμένο 1745

Το Τάγμα των Ελευθεροτεκτόνων Π Ρ Ο Δ Ω Μ Ε Ν Ο
και το μυστικό των Mopses Αποκαλυμμένο
Άμστερνταμ, 1745

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ 2022 με σχόλια και εισαγωγικές παρατηρήσεις του μεταφραστού Φίλ. Δημητρίου

 

Το "Trahi", όπως συνηθίζεται να αναφέρεται μονολεκτικά, περιείχε για πρώτη φορά, πλήρη, τα τρία τυπικά του Συμβολικού τεκτονισμού, την Κατήχηση και τους Πίνακες χαράξεως αυτών, ενώ έκανε μνεία και ενός επιγενόμενου βαθμού, αυτού του Σκώτου Διδασκάλου.

Είναι λοιπόν το πρώτο "πλήρες" σύστημα τυπικών των συμβολικών βαθμών και λόγω της ιστορικής του σημασίας το μεταφράζουμε αυτούσιο στην Ελληνική, καθόσον θα δούμε εντός αυτού πλείστες καταβολές του ελληνικού Τεκτονισμού από αυτό. Το έργο είχε τεράστια επιτυχία και εκδόθηκε επτά φορές σε τέσερις μήνες, ενώ μεταφράστηκε σε τέσσερις γλώσσες.