Τεκτονικές Ιπποτικές Μελέτες

Φίλιππος Δ. Δημητρίου

Πρόκειται για μία έρευνα του Ιπποτικού Τεκτονισμού, δια της αναλύσεως πτυχών των βαθμών 18, 28, 30 και 32 ΑΑΣΤ σε αντιπαραβολή με το βαθμό του Ιππότου του Ναού στο όλο φάσμα του δια αντιπαραβολής με τα αυθεντικά στοιχεία του διαλυθέντος μεσαιωνικού τάγματος. Στο παράρτημα θα βρούμε σε μετάφραση τα αυθεντικά κείμενα των σημαντικότερων στάσεων της δίκης των Ναιτών.

Αποτελείται από 394 σελίδες, 830 υποσημειώσεις και περί τις 300 ειδικές βιβλιογραφικές παραπομπές.

Χρειάστηκαν 6 έτη μελετών για τη συγγραφή του.

Κάθε αντίτυπο είναι αριθμημένο και σε πολυτελή σκληρόδετη έκδοση, ραφτό, λινόδετο με χρυσοτυπίες.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Εισαγωγή 

 1. §1. Συνοπτική ιστορία του Α.Α.Σ.Τ.
 2. §2. Εισαγωγή στον Αμερικάνικο Τύπο ή Τύπο της Υόρκης
 3. §3. Tubal Cain
 4. §4. Η αγόρευση του Ιππότη Ράμσυ
 5. §5. Ο μύθος του Κρίστιαν Ρόζενκροϋτς
 6. §6. Ο όρκος εισδοχής του Δρ. Μπάκστρομ στην Ροδοσταυρική Κοινωνία του 1794
 7. §7. Ο Ντόμ Περνετί και ο βαθμός του Ροδοσταύρου
 8. §8. Ταύρος και Φως
 9. §9. Libertas verborum vs. Index librorum prohibitorum
 10. §10. Οι Ιππότες του Ναού στην Ιρλανδία
 11. §11. Τα πραγματικά αίτια διάλυσης του Ναϊτικού Τάγματος
  Μέρος Πρώτο:H διαμάχη Βονιφάτιου 8ου και Φίλιππου του Ωραίου
  Μέρος Δεύτερο: Φίλιππος ο Ωραίος, Βενέδικτος ο 11ος και Κλήμης ο 5ος
 12. §12. Η χρονολόγηση του θανάτου του Ντε Μολαί και οι συνεχιστές αυτού
 13. §13. Γκράφιτι Ντε Μολαί και η Περγαμηνή του Σινόν
 14. §14. Εσωτεριστικές τεκτονικές πτυχές του κανόνος των Ναϊτών Ιπποτών
 15. §15. Εννέα: Ο αριθμός των Ιπποτών του Ναού
 16. §16. Tο Μυστικό των Ιπποτών του Ναού
 17. §17. Salix Noni Tengu

Παράρτημα - Τα δύο πρώτα αυθεντικά γραπτά της Δίκης των Ναϊτών

Γενική Βιβλιογραφία