Βιογραφικό Λεξικό Ελλήνων Τεκτόνων

Στο έργο καταγράφονται συστηματικά οι βιογραφίες 800 και πλέον Ελλήνων Τεκτόνων από τον 18ο αιώνα έως σήμερα.

Περιλαμβάνεται σημείωμα του συγγραφέα, αλφαβητικό ευρετήριο και εκτενής τεκτονική και μη